Wednesday, January 10, 2007

Baza materiala a activitatii sportive

Agentia Nationala pentru Sport administreaza bunuri aflate in patrimoniul public si privat al statului prin 9 complexuri sportive na-tionale, 32 de unitati de ad-ministrare a bazelor sportive si 48 de cluburi sportive de drept public din subordine.
Baza materiala este constituita din sedii admi-nistrative, 146 sali de antre-nament si competitii pentru diferite ramuri sportive; 27 sali polivalente; 24 bazine de inot, din care 10 acoperite si 14 descoperite; 17 stadioane de atletism, rugby si fotbal; 3 piste de patinaj si role; 3 partii de bob-sanie; 2 partii pentru schi; 2 popi-carii; 12 poli-goane de tir; 16 baze nautice; 6 patinoare artificiale, din care 2 acoperite si 4 descoperite; 4 baze hipice; 3 piste de aeromodele; 1 baza montana (Voina); 5 radiocluburi; 95 terenuri in aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal, 45 spatii de cazare in camine, vile si hoteluri; 25 grupuri de alimentatie (bufete, cantine , restaurante), precum si alte baze sportive, terenuri si anexe necesare activitatilor sportive.
Aceste bunuri au fost reevaluate pentru data de 31 ianuarie 2004, conform prevederilor legale in vigoare.
Anual se desfasoara inventarierea patrimoniului, rezultatele fiind consemnate in hotarari ale Guvernului.

No comments: